Pr. Ionică Valentin Pop Ionică Valentin   0740 095 832

Parohia Ortodoxă Română Săcuieu

PROTOPOPIATUL ORTODOX HUEDIN

Biserica cu Hramul Sf.Arhangheli Mihail si Gavril

       ISTORICUL PAROHIEI SI AL BISERICII

 Analizând partea spiritualităţii, a lăcaşurilor de cult, a bisericii şi a celor care au păstorit de-a lungul vremurilor, credincioşii acestei localităţi minunate, aşezată ca o cunună de brad veşnică la temelia etimologiei existenţialismului ardelenesc pe această străbună vatră milenară, din inima Munţilor Apuseni, pe deplin conştienţi putem afirma că „satul românesc înconjurat de biserică, este lumina cristalină a sufletului celor ce locuiesc într-ânsul, este clipocitul mirific al adâncurilor de unde izvoreşte însuşi esenţa vieţii”, reprezentând în acelaşi timp preţioase pagini de credinţă străbună, şi autentice vetre de trăire întru Iisus Hristos oglindind într-un anume fel credinţa în Bunul Dumnezeu, trăirile cu evlavia celor care au deschis prin slujbe de veacuri altarurile către cerul divin, binecuvântând neamul şi pe cei ce s-au statornicit aici pe acest colţ minunat de vatră străbună.

În ceea ce priveşte primul lăcaş de cult pe vatra localităţii Săcuieu, găsim dovezi despre existenţa unei Biserici Ortodoxe într-un inventar al parohiei Vişag, încă de la începutul secolului al XVII-lea în care se stipulează că: „Satul Săcuieu era în plină dezvoltare pe la anul 1600, conform unei scrieri latineşti de pe un registru bisericesc în care se afla scris „Segvaniengis habet Pratum copiam” – existenţa bisericii era semnalată pe locul vechiului cimitir. (Arhiva Episcopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului). Aşadar, această bisericuţă mică era construită din lemn cu aportul localnicilor, şi a servit ca lăcaş de rugăciune şi închinăciune până în jurul anului 1762, când a fost distrusă împreună cu biserica din Scrind de către generalul Bucow, prin măsurile de represiune ordonate de către Curtea imperială de la Viena de către însăşi Maria Tereza, împotriva supuşilor care nu erau de acord cu unitaţia.

Din documentele vremii, respectiv din „Statistica românilor ardeleni din anii 1760-1762” a fost consemnată existenţa bisericii din Săcuieu, ca biserică neunită (ortodoxă) fără a avea casă parohială.

Tradiţia orală spune că în aceea vreme de răstrişte, ostaşii lui Bucow au folosit 4 obuze de tun pentru dărâmarea bisericuţei.

Putem afirma că o bună bucată de vreme sătenii din localitatea Săcuieu au rămas fără lăcaş de închinăciune, după odioasa faptă a generalului Bucow, iar oficierea slujbelor se făcea pe la casele oamenilor din sat, pentru că administratorii parohiali erau urmăriţi şi persecutaţi de către inspectorii arhidiecezani ai consiliului regesc, până în anul 1882, când a început construcţia noului lăcaş de cult sub iniţiativa şi contribuţia materială a mărinimosului notar Dănilă Gal care împreună cu soţia sa Iustina au suportat contribuţia bănească alături de munca asiduă depusă de către săteni.

Este stipulat în Hrisovul de sfinţire a Bisericii că terenul pentru noua biserică a fost donat de preotul Suru Nicolau şi soţia sa Ana, născută Ungur; iar echipa de meşteri care au lucrat la ridicarea noului lăcaş, era constituită din moţi constructori de biserici din Câmpeni care au fost coordonaţi de constructorul Axente, fost tribun în armata lui Avram Iancu, tovarăş de luptă în momentele grele, şi bun prieten cu notarul-moşier Dănilă Gal.

Construcţia bisericii s-a făcut între anii 1882-1885, fiind terminată la 30 iulie 1885, ulterior fiind efectuată sfinţirea ei, respectiv pe data de 14 august, de către Arhiepiscopul şi Mitropolitul de Alba Iulia Ioanu Vancea, Protopoul de Morlaca Anania Pop, urmaţi de Prim Epitropul Toader Mutuzău, Epitropii: Pănican Gavrilă, Mirloi Gavrilă, Mereu Gavrilă, Onaca Gavrilă, Moca Mihai, Paşca Dumitru, Mereu Teodor, preot Nicolau Suru şi sfăt Gheorghe Pop, primind hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril.

Clădirea sfântului lăcaş al bisericii are următoarele dimensiuni: lungime – 20 m, lăţime – 7 m, înălţime – 8 m, iar turnul înalt de 14 m, fiind construită sub formă de navă după obiceiurile orientale, din piatră de granit, iar acoperişul a fost din şindrilă.

De-a lungul vremii s-au efectuat reparaţii atât interioare cât şi exterioare. Astfel, între anii 1910-1915, bisericuţa a fost zugrăvită, iar în anul 1926 s-a primit de la stat suma de 5.000 lei pentru reparatul acoperişului. Dintr-un alt document reiese că în anul 1938 au fost alocaţi 10.000 lei pentru reparatul pereţilor şi suma de 40.000 lei pentru reconstruirea caselor parohiale.

Datorită intemperiilor vremii, acoperişul din şindrilă s-a deteriorat şi în anul 1950 prin sprijinul enoriaşilor s-au adunat banii pentru refacerea acestuia, care între anii 1964-1965 a fost înlocuit cu tablă, prin grija şi sprijinul coratorilor: Romul Potra, Ioan Florea şi Ioan Mierloi, în perioada păstoririi preotului paroh Mereu Ioan. Desigur că lucrări de întreţinere şi reparaţii s-au mai efectuat în cursul vremii şi între anii 1947-1987, ca ulterior în cursul anului 1996, prin grija sătenilor, şi a coratorilor Traian Mereu şi Florian Mutuzău s-a făcut o nouă pictură, pentru că cea existentă era prea veche şi ştearsă, aproape nu se mai vedea pe pereţi, în timpul păstoririi preoţilor Corneliu Aprodu, Prof.Remus Lazăr şi Creţ Valentin.

Este de menţionat  faptul ca in aceasta perioada 1987-1996  nu a existat un preot paroh parohia Sacuieu fiind considerata  ca filie a parohiei Visagucă ,iar din 1996 va redeveni parohie prin demersurile  si la cererea credinciosilor fiind instalat ca preot paroh Cret Valentin. Actuala pictură  reliefa scene biblice de factură catolică, astfel: în cele patru colţuri ale cupolei bisericii se aflau cei patru evanghelişti, iar în mijloc se afla Pontocratorul,  .   In perioada 1999-2004 parohia Sacuieu ese administrata de catre preotul Pugna Gabriel.

Incepand cu data de 01-08-2004 este instalat ca preot paroh Pop Ionica-Valentin.

S-au realizat lucrari  majore intre anii 2004-2008 cum ar fi:introducerea incalzirii centale in biserica,schimbarea intregului mobilier.Schimbarea iconostasului si a icoanelor.Sculptura a fost realizata de sculptorul Brisan Gavril,iar pictura a fost realizata de pictorul Gabriel Solomon.

Slujba de binecuvantare a lucrarilor a fost savarsita de PS.Vasile Somesanu la data de 17-08-2008.

Lucrarile au continuat si in anii urmatori biserica luind o noua infatisare datorita schimbarilor efectuate, anume inlocuirea turlei bisericii si a intregului acoperis precum si refacerea tencuielii exterioare prin aplicarea unui sistem de termoizolatie,imprejmuirea curtii bisericii,pavarea aleii ce inconjoara lacasul,construirea unei anexe.

O alta etapa majora este refacerea picturii interioare in tehnica al fresco,realizata de pictorul bisericesc Olari Florin,impreuna cu echipa dansului,cu sprijinul banesc al credinciosilor si a fiului duhovnicesc Mereu Damian.Tot acum se reface intreaga pardoseala,se introduce sistem de incalzire prin pardoseala,se reface in intregime Sf.Masa,intreg mobilierul precum si dotarea cu obiecte bisericesti noi necesare slujirii.

Tinerii in numar mic,sant implicati in diferite activitati culturale,cum ar fi spectacole,serbari,diferite excursii realizate prin implicarea directa a bisericii,si prin realizarea unor parteneriate biserica-scoala, la Manastiri ,Muzee si alte locuri turistice.De asemene tot copii sant cei ce sustin in mare parte strana in cadrul slujbelor bisericesti cu precadere cele din posturile de peste an.Elevii din scoala generala in fiecare an sant implicati in ajutorarea unor cazuri sociale din parohie si nu numai,exemplu fiind acest an in care elevii au confectionat diferite decoratiuni pentru Craciun,pe care l-au valorificat,banii obtinuti fiind donati Centrului Sf.Nectarie din Cluj.

Implicarea copiilor in astfel de activitati a dus la castigarea parintilor ca membrii activi ai bisericii,prezenta medie fiind de peste 50%.

DATELE SUCCINTE ALE PAROHIEI

Parohia Ortodoxa Sacuieu

Sacuieu Nr.150 Jud.Cluj.

Tel.0740095832

Biserica de zid

Hramul: Sf.Arh.Mihail si Gavril

Anul construirii 1882-1885

Casa parohiala:Da

Activitati sociale: Ridicarea unui Centru Misionar De Tineret

Preot paroh:POP IONICA-VALENTIN

DATELE BIOGRAFICE ALE PREOTULUI

Pop Ionica-Valentin

02-08-1979

Seminarul Teologic Ortodox Cluj 1999

Facultatea de Teologie Ortodoxa Oradea 2003

Masterat 2009-2010

Data hirotonirii 09-07-2004

Parohii 01-08-2004-2013 Sacuieu

Grade profesionale:Definitivat

Distinctii:2008-Sachelar;2011-Iconom

Sacuieu,Nr.150 ,Jud.Cluj

Tel.0740095832

↓
error: ©2016-2024 copyright