Redirecţionează până la 3,5% din impozitul tău pe venit, pe care l-ai plătit statului în anul 2020, pentru Serviciul de Asistență Socială din cadrul  Protopopiatului Ortodox Român Huedin.

Orice persoană fizică, care în anul 2020 a realizat venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii din România, poate solicita organului fiscal central competent direcționarea sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pentru susținerea unităților de cult.

Descarcă Formularul 230 de mai jos sau de pe https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/230_OPANAF_15_2021.pdf, completează punctul I. și semnează-l sau formularul D230 de pe site .

Formularul 230 se completează în două exemplare și se depune la organul fiscal central competent (ANAF) sau la sediul Protopopiatului Ortodox Huedin, până la data de 25 mai 2021 inclusiv.

Serviciul de Asistență Socială din cadrul  Protopopiatului Ortodox Român Huedin este un serviciu acreditat și licențiat destinat comunității de pe raza Protopopiatului Huedin, prin care se oferă servicii de informare și măsuri de sprijin în vederea facilitării integrării sociale a persoanelor defavorizate, precum și colectare și distribuire de ajutoare materiale și alimentare, dorindu-se depășirea situațiilor de dificultate din cadrul comunității.

Vă mulțumim anticipat pentru sprijinul acordat! Dumnezeu sa vă răsplătească jertfa !

↓
error: ©2016-2024 copyright