Pr. Eugen Cristian Mărcuş   0742.173.776, 0264.226.546, 0745.702.298

Parohia Ortodoxă Râșca Onicești

1. Istoricul comunității parohiale

Parohia Ortodoxă Râșca Onicești este o parohie componentă a Protopopiatului Ortodox Huedin și cuprinde pe lângă localitatea Râșca și Filia Pleș.

Comuna Râșca este situată în partea de vest a județului Cluj, pe malul stâng al râului Someșul Cald, la o altitudine de 1000 de m, în Munții Gilăului. Comuna Râșca este învecinată la nord cu comuna Mănăstireni, la sud cu comuna Mărișel, la est cu comunele Căpușul Mare și Gilău, iar la vest cu comunele Beliș și Călățele.

Denumirea comunei vine de la valea zisă Valea Râştei. Prima aşezare compusă din morari datează din anul 1637. În anul 1785 satul era compus din 30 de case fără biserică şi toţi locuitorii erau de credinţă ortodoxă. După spusele bătrânilor pe Valea Râştei era un păr mare şi în el, intre doua tulpini, era un clopot şi lângă păr se afla o stâncă în formă de masă unde preotul venea din 3 în 3 săptamâni şi slujea Sfânta Liturghie.

În anul 1860 aceşti creştini au avut primul preot pe Pr. Ioan Condor, sub păstorirea căruia s-a zidit prima biserică de lemn în Râşca, având un singur turn conic cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”. Cătunul Oniceşti aparţinea în anul 1926 de parohia Râşca de Sus iar credincioșii frecventau bisericile din Râşca de Sus şi din Râşca de Jos. În anul 1938 satul Oniceşti era format din 50 de case şi în acelaşi an s-a luat hotărâre de a se construi biserică. În anul 1938, la data de 21 noiembrie, lăcașul de cult nou ridicat a fost binecuvântat de către Părintele Protopop Aurel Munteanu acordându-i-se hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

2. Istoricul bisericii parohiale

Biserica actuală din Râșca a fost ridicată de meşterul Ignat Gheorghe din Mănăstireni, ajutat de Coldea Gheorghe şi Ocos Ioan din Sâncrai. Lăcașul de cult este clădit din lemn de brad, cu temelia din piatră, în stil bizantin, cu doua turnuri acoperite cu ţiglă. Biserica a fost concepută în formă de cruce iar în interior regăsim un iconostas sculptat în lemn de tei de către Ioan Nicolescu din Buzău. Înteriorul bisericii nu este pictat, pereții fiind zugrăviți în alb. În anul 1944 satul Oniceşti aparţinea ca filie la parohia Râşca de Jos până în anul 1960, când trece la parohia Râşca de Sus. În anul 1978, sub păstorirea Preotului Mărcuş Mircea-Ionel, s-a introdus curentul electric în lăcașul de cult. Între anii 1984-1985, sub îndrumare Preotului Paroh Mărcuş Mircea-Ionel şi cu sprijinul credincioşilor, biserica este pictată de către Dragotă Iosif în tempera grasă. În anul 1986, în data de 6 iulie, acest sfânt locaș a fost sfinţit de către P.S. Iustinian Chira Maramureşanul, Episcop Vicar la acea vreme al Arhiepiscopiei Vadului Feleacului şi Clujului. În anul 1994 la Parohia Ortodoxă Râşca de Sus se alipeşte filia Pleş, iar în 1995 Oniceşti devine parohie având filie satul Pleş.

Parohia Ortodoxă Râșca Onicești a fost păstorită dea lungul timpului de către Pr. Ioan Condor, Pr. Oneţ Ioan, Pr. Aurel Nicoară, Pr. Paul Popescu, Pr. Şiseşteanu Gheorghe (1962-1973), Pr. Mărcuş Mircea Ionel (1974-2011) și Pr. Mărcuş Eugen Cristian (2011 – prezent). Parohia Ortodoxă Râșca Onicești deține câteva obiecte cu valoare patrimonială, dintre care amintim primele cărţi donate sfintei biserici, un epitrahil vechi, precum şi primele sfinte vase cu care s-a slujit, acestea fiind donate în anul 1938 de către Dreve Iosif Toutu; un Octoih Mic, tipărit la Sibiu în anul 1894, un Apostol tipărit la Sibiu în anul 1917, un Liturghier donat de către Toadere Gavril şi fiul său Ioan, tipărit la Bucureşti în anul 1887 şi o sfântă Evanghelie donată de Dreve Ioan a lui Hodioş la data de 10 ianuarie 1939, fiind tipărită la Bucureşti în anul 1928.

3. Cimitirele

În Parohia Ortodoxă Râșca Onicești există un cimitir cu o suprafață de aproximativ 4 000 mp, situat în preajma bisericii și aflat în proprietatea și în administrarea parohiei.

4. Activități culturale și filantropice în trecut

La sfârșitul sec. al XIX-lea (1864-1865) ia ființă prima școală în localitatea Râșca la inițiativa Părintelui Ioan Condor. Tot Părintele Ioan Condor a desfășurat multe activități de asistență socială, îngrijire a celor bolnavi, a vârstnicilor și a celor lipsiți, activități continuate de-a lungul vremii de preoții care i-au urmat.

5. Profilul actual al parohiei

În prezent, Parohia Ortodoxă Râșca Onicești este formată dintr-un număr de 460 de credincioși și este păstorită din anul 2011 de către Pr. Mărcuș Eugen Cristian. Din perspectivă misionară, în parohie se organizează seri duhovnicești, programe catehetice și cultural-religioase destinate tuturor categoriilor de vârstă, precum și celebrări religioase specifice sărbătorilor și praznicelor creștine. Din punct de vedere filantropic, Parohia Ortodoxă Râșca Onicești are în grijă și acordă sprijin persoanelor în vârstă, celor bolnavi și celor care sunt în lipsuri, distribuind pachete cu alimente și cele necesare traiului în preajma sărbătorilor și ori de câte ori este nevoie.

Bibliografie

1. Ioan Vâtcă, Comuna Râșca. Studiu monografic, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2010.

2. Simon András, Gáll Enikő, Tonk Sándor, Lászlo Tamás, Maxim Aurelian, Jancsik Péter, Coroiu Teodora, Atlasul localităților județului Cluj, Ed. Suncart. ISBN 973-864300-7, Cluj-Napoca, 2003.

3. Dan Ghinea, Enciclopedia geografică a României, Ed. Enciclopedică, ISBN 978-973-45-0396-4, Bucureşti, 2000.

↓
error: ©2020 copyright