Protopopiatul Ortodox Român – Huedin

Galerie Foto

 • După marea Unire de la 1 Decembrie 1918, s-a simpţit nevoia unei noi organizări administrative bisericeşti în Transilvania. Episcopia ortodoxa a Vadului,Feleacului şi Clujului, la iniţiativa vrednicului episcop Nicolae Ivan, a reorganizat vechiul protopopiat ortodox din Călata Mare şi a mutat centrul administrativ al acestuia la Huedin.
 • Noul centru oferea credincioşilor ortodocşi şi preoţilor lor deservenţi posibilităţi mai bune de colaborare, localitatea fiind situată pe importanta arteră de circulaţie, soseaua europeană E60, în plus, beneficia şi de o staţie c.f. importantă.
 • Primul administrator al Protopopiatului Ortodox Huedin a fost numit preotul ortodox din Șebeşul-Mare, astăzi localitatea Valea Drăganului, Aurel Munteanu, numit la data de  4 iulie 1922,iar la data 20 martie 1923, a fost ales protopop de Huedin, hirotesit P.S.Sa Nicolae Ivan la 15 aprilie 1923.
 • In calitatea de protopop Pr. Aurel Munteanu s-a remarcat pe mai multe planuri; remarcându-se ca bun slujitor al altarului, propagandist cultural neobosit, politician abil e.t.c.dar cea mai de seamă realizare a protopopului Aurel Muunteanu rămâne construcţia biseicii centrale din Huedin- Biserica Sf. Ierarh Nicolae. Piatra fundamentală a acestui lăcaş s-a pus în anul 1931, iar în anul 1934, la 14octombrie de Cuvioasa Paraschiva a fost târnosită.  „Catedrala moţilor’’ cum a fost numită în acele timpuri, era un adevărat “ Sion român’’ pentru puţinii credincioşii ortodocşi din Huedin şi pentru cei mai mulţi din împrejurimile Huedinului care-i trec pragul.
 • Activitatea  protopopului Aurel Munteanu la Oficiul Protopopesc Huedin şi la Parohia Huedin a fost întreruptă în mod tragic, prin asasinarea sa la data de 10 sptembrie 1940.
  După vrednicul de pomenire protopopul martir Aurel Munteanu, la conducerea protopopiatului, a urmat preotul Petru Pop, care şi el venea din Parohia Valea Drăganului după o bogată activitate preoţească desfăşurată la parohie. La Huedin, în calitatea de conducător al oficiului protopopesc şi paroh la Biserica Sf, Nicolae . s-a preocupat de consolidarea caselor parohiale, a împrejmuit curtea bisericii cu nu masiv zid de piatră de Viştea, a vizitat şi îndrumat, cu râvnă şi dăruire, parohiile din protopopiat, aceasta cu mare greutate din cauza piedicilor exercitate de puterea politica existentă la aceea perioada. El a reuşit în anul 1965, un act de mare curaj, în plin regim comunist ateu,  prin scoaterea osemintelor protopopului Aurel şi a gardianului Nicola Gheorghe din cimitirul comunal  şi reînhumarea acestora in faţa bisericii centrale din Huedin. Aceasta se întâmpla la împlinirea a 25 de ani de la moartea tragică a celor doi martiri.
 • A urmat o scurtă perioadă in care oficiul protopopesc îşi intrerupe acxtivitatea, parohiile fiind arondate la Protopopiatul Cluj. A fost o măsură de scurtă durată. In anul 1967 se reînfinţează, protopop fiind ales Pr. Nicolae Petru, care tot de la Parohia Valea Drăganului venea ca si ceilalţi doi predecesori ai săi. La Valea Drăganului reuşise să construiască, împreună cu credincioşii parohiei, o biserică monumentală, împlinind o dorinţă de veacuri ai acelor enoriaşi. Protopopul Petru Nicolae a condus oficiul protopopesc până la pensionarea sa, 01.03.1980.  Sub conducerea sa preoţii din protopopiat au refăcut mormântul celor doi martiri din faţa bisericii aşa cum arată astăzi, lucrare la care a contribuit şi centru eparhial Cluj.
 • La data de 01.03.1990, protopop de Huedin a fost ales pr. Dorel Puşcaş, preot în Parohia Mănăturul-Românesc. P.C.Sa şi-a incheiat activitatea  la data de  01.10. 2010, demis prin decizia Arhiepiscopiei Cluj.
 • Începând cu 01 Octombrie 2010 a fost numit protopop al Huedinului Pr. Ciprian Taloş, preot paroh la Parohia „Sf. Treime” Huedin II până în Februarie 2016 .
 • Începând cu 01 Febr. 2016 a fost numit protopop al Huedinului Pr. Dan Ionuț Lupuțan, preot paroh la Parohia Huedin III, Biserica Sf. Ierarh Nicolae – Catedrala Moților .
↓
error: ©2016-2023 copyright