PAROHIA ORTODOXĂ MĂNĂSTIRENI

   Pr. Ionuț Sdrăbău  Tel. 0756.518.050

1. Istoricul comunitatii parohiale

Parohia Ortodoxă Română Mănăstireni, Protopopiatul Ortodox Român Huedin, jud. Cluj este păstorită de preotul paroh Pr. Ionuț Sdrăbău  din 2018 .

Comuna Mănăstireni este aşezată în jumatatea apuseană a judetului Cluj, în bazinul de obârsie al Văii Căpuşului, în partea sud-vestică a Podişului Păniceni. Ea a fost numită în vechime Monostor, Mănaştur şi Mănăşturul Unguresc.

2. Istoricul bisericii

Biserica cu hramul “Înălţarea Domnului” s-a zidit din piatră între anii 1925–1927. Are formă de cruce, este zidită din piatră şi acoperită cu tablă zincată. Biserica are două turnuri în care sunt instalate patru clopote: primul, în greutate de 70 kg datează din anul 1761; al doilea în greutate de 170 kg datează din 1927; al treilea în greutate de 220 kg datează din 1933; al patrulea în greutate de 475 kg datând din 1934. Suprafata construită este de 270 mp.

Pictura a fost realizată câţiva ani mai târziu, în anul 1932 de către fraţii Eugen şi Eremia Profeta.

Icoanele mobile păstrate de la vechea biserică din lemn (anul construcţiei este 1751) care a fost daruita credincioşilor din satul Bălceşti în anul 1933 sunt făcute pe scândură cu pictură în ulei şi în stil bizantin. Stilul şi concepţia lor precum şi culorile sunt asemănătoare cu pictura şi zugrăveala bisericii vechi dovedind prin acesta că au fost lucrate odată cu pictura bisericii de către acelaşi pictor.

Aceste icoane sunt: Schimbarea la Faţă a Domnului, sec. XVII, Adormirea Maici Domnului, sec. XVII, Mihai şi Gavril, Soborul Sf. Arh., sec.XVII, Sf. Nicolae, 1763; Iisus Hristos, an indescifrabil ( sec. XVIII), Maica Domnului, an indescifrabil ( sec. XVIII); Maica Domnului cu Pruncul Iisus, 1752; Învierea Domnului, 1752; Înălţarea Domnului, 1763; Botezul Domnului, 1776.

Cea mai veche carte bisericească aflată în prezent în patrimonial parohiei este Molitvernicul tipărit în timpul voievodului Nicolae Constantin Caragea în anul 1782, cu blagoslovenia si cheltuiala P.S.S. Chesarie Filaret, episcop de Râmnic. O altă carte deosebit de valoroasă este Biblia tiparită în 1795.

Succesiunea preoţilor poate fi reconstituită din anul 1751 pe baza informaţiilor oferite de cronica parohiei şi de documentele păstrate. Iată lista acestora: Vasiu, 1751; Stefan, 1763; Nicolae, 1785–1787; Ioan Popoviciu, 1787 – 2 aprilie 1815; Cozma Popoviciu, 30 aprilie 1815 – 10 ian. 1837; Ioan Condor, 10 ian. 1837 – 9 martie 1880; Iosif Condor, 9 martie 1880 – 30 nov.1888; Mihai Crainic, paroh în Mănăşturul Românesc a administrat parohia între 1 martie 1889 – 30 martie 1889; şi până la 30 martie,1890 parohia a fost administrată de către preoţii Mihai Crainic-M. Românesc; Gavril Condor, Călata si Alexandru Sava, Bedeci; Petru Cucuianu, 1 apr. 1890 – 3 ian. 1899; Alexandru Chifa, 4 ian. 1899 – 16 mart. 1905; Simion Nossa, 1 apr. 1905 – 1 iunie 1920; până la 27 iunie 1922 parohia a fost administrată de către preoţii vecini, iar din 27 iunie 1922 este preot paroh Alexandru Boierul până în 25 ian.1930; Emil Muresan, 25 ian.1930 – 24 iule 1931; Nicolae Cozma, 24 iulie,1931 – 25 nov. 1966; Virgil Cozma, preot în M. Românesc a administrat parohia până în 1 feb. 1967 când s-a transferat din M. Românesc în Mănăstireni si a păstorit până la 1 nov. 1978; Mihali Dumitru, 1 nov. 1978 – 1 oct. 1989. Les Gheorghe, 1 mai 1990 şi până în prezent.

3. Cimitirul

Parohia Mănăstireni are două cimitire în suprafaţă totala de 8913 în proprietatea parohiei.

4. Profilul actual al parohiei

În parohia Mănăstireni sunt în prezent: 54 familii; 69 vaduvi; 19 copii; în total sunt 196 suflete. Consilierii şi Comitetul Parohial organizează şi fac colectele pentru F.C.M. şi F.O.R. Participă la efectuarea ordinei şi curăţeniei în biserică şi în curtea sau cimitirul bisericii. Se ocupă în mod deosebit de dotarea lăcaşului de cult cu cele necesare şi participă cu toţi credincioşii la cântarea omofonă. Ajută ori de câte ori este cazul pe cei nevoiaşi şi pe cei încercaţi de necazuri.

FILIA BICA

1. Istoricul comunitatii parohiale

Bica este filia Parohiei Mănăstireni şi este păstorită de părintele LES GHEORGHE din 1990. Satul BICA, face parte din comuna Mănăstireni şi este situat în partea de nord a comunei.

2. Istoricul bisericii

Biserica cu hramul “Înălţarea Domnului” din filia BICA este MONUMENT ISTORIC. Ea figurează sub nr.860, fiind edificată în anul 1674 din lemn de brad si stejar şi este acoperită cu şindrilă. Stilul bisericii este cel propriu bisericilor ardelene. În faţa edificiului propriu – zis are un coridor. Nu se cunoaşte de cine a fost executată. Turnul este simplu lipsindu-i cele patru turnuleţe obişnuite la alte biserici.

În turnul bisericii se găsesc montate două clopote: unul din anul 1770 cu o inscriptie indescifrabilă şi unul din anul 1922. Coridorul din faţa bisericii este deschis spre sud şi are o lăţime de 1,30 m.

Biserica are o lungime de 13,55 m şi o latime de 5,50 m. Altarul are 4,10 m. Suprafaţa acoperişului şi a turnului este de 290 mp.

Pictura este bizantină în ulei pe pânza şi lipită pe pereţii interiori ai bisericii fiind făcută înainte de anul 1770. Numele pitorului nu este cunoscut. Pictura a fost restaurată în pronaus şi altar în anul 1998, însă lucrările de restaurare au fost abandonate din lipsa de fonduri.

Icoanele mobile sunt făcute pe scândură cu pictură în ulei şi în stil bizantin. Stilul şi culorile sunt asemănătoare cu pictura şi zugrăveala bisericii dovedind prin acesta că au fost lucrate odată cu pictura bisericii de către acelaşi pictor. Aceste icoane sunt:

Două icoane “Mântuitorul Iisus Hristos încadrat de doi îngeri; Fecioara Maria cu Mântuitorul în braţe (3 bucăţi); o icoană cu Sfinţii Trei Ierarhi; o icoana cu Sf. Arh. Mihail si Gavril.

Biserica are două policandre lucrate din lemn, patru cruci din lemn, trei sfesnice din lemn şi un tetrapod.

Biserica are următoarele cărţi vechi: O Evanghelie cu litere cirilice, Sibiu, 1859; un Antologhion cu litere cirilice, Râmnicul Vâlcea, 1782; Predici cu litere cirilice, Pesta, 1810; Apostol cu litere cirilice, Bucuresti, 1784; Liturghier cu litere cirilice, Bucureşti, 1798; Straşnic cu litere cirilice, Blaj, 1783; Cazanie cu litere cirilice (lipseşte fila cu anul).

Nu se cunosc şirul preoţilor care au administrat acestă filie în decursul anilor.

3. Cimitir

Filia Bica are în proprietate un singur cimitir in suprafata de 4000 mp.

4. Profilul actual al parohiei

In filia Bica sunt 40 de suflete: 13 familii, 9 credincioşi văduvi şi 5 copii.

Bibliografie:

1. Coriolan Suciu, Dicționar istoric al localităților din Transilvania, 2 volume, Iași, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1967 – 1968.

2. Simon András, Gáll Enikő, Tonk Sándor, Lászlo Tamás, Maxim Aurelian, Jancsik Péter, Coroiu Teodora, Atlasul localităților județului Cluj, Editura Suncart. Cluj-Napoca, 2003. 

3. Dan Ghinea, Enciclopedia geografică a României, Editura Enciclopedică, București, 2000.

4. Pop Grigor P., Mănăstireni și Mănășturu Românesc: satul sufletului meu, Editura Studia, Cluj-Napoca, 2005.

↓
error: ©2016-2024 copyright