Pânzaru Mihai   0264 334 096, 0740 830 733

Parohia Ortodoxă Măguri

1. Istoricul comunităţii parohiale

Parohia Ortodoxă Măguri este parte integrantă în Protopopiatul Huedin și este o comunitate cu o veche tradiție creștină a Munților Apuseni.

Localitatea Măguri este situată în partea de sud-vest a județului Cluj, în partea de est a Munţilor Apuseni, mai precis în masivul Gilău, la aproximativ 45 km de municipiul Cluj-Napoca și se învecinează cu comuna Mărișel. Măguri este unul din cele 3 sate componente ale comunei Măguri Răcătău, alături de Muntele Rece. Între reşedinţa aşezării (Măguri Răcătău) şi celălalte sate există o distanţă de 4 km (satul Măguri) şi 12 km (satul Muntele Rece). Satul Măguri este localitatea situată la cea mai mare altitudine (între 1.250 și 1.400 m) locuită tot timpul anului. Prima atestare documentară a localității Măguri este din anul 1724 însă meleagurile Apusenilor au adăpostit așezări și localități cu mult timp înainte. În trecut localitatea Măguri a fost cunoscută și sub denumirea de Măgura sau Alpestriș.

În prezent, în satul Măguri viețuiesc aproximativ 950 de oameni, existând 390 de case împărțite și răsfirate în 4 cătune: Robești, Joseni, Bogdănești și Suseni. Localnicii s-au ocupat din cele mai vechi timpuri cu agricultura, cu creșterea animalelor și cu exploatarea și prelucrarea lemnului, preocupări care s-au păstrat până în prezent, fiind cele mai importante activități economice menite să susțină traiul în munte.

2. Istoricul bisericii parohiale

În localitatea Măguri regăsim două biserici. Lăcașul vechi cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a fost ridicat în jurul anului 1700 din lemn și a fost conceput sub formă de navă. Pe parcursul anilor a fost modificat și schimbat acoperișul iar zidurile din lemn au fost refăcute cu ziduri din piatră. Nici în exterior și nici în interior biserica nu a fost pictată, icoane regăsindu-se doar pe catapeteasmă. Biserica nu este clasificată ca fiind monument istoric și nu adăpostește obiecte de patrimoniu. Datorită nevoilor liturgice ale credincioșilor și din pricina dimensiunilor reduse ale bisericii celei vechi, a fost ridicată în anul 2004 o nouă biserică de zid cu dimensiuni generoase, concepută în formă de cruce, cu șapte turle. Biserica nouă poartă hramul „Sfânta Treime” și în prezent se află în proces de pictare. Pictura începută este realizată în tehnica a fresco în stil bizantin de către pictorul Florin Olari din Cluj-Napoca.

În ceea ce priveşte şirul preoţilor care au slujt în Parohia Ortodoxă Măguri şi al căror nume s-a mai păstrat, amintim: Pr. Ioan Bogdan (1790), Pr. Ilie Bogdan (1814-1885), Pr. Ioan Munteanu (1885), Pr. Alexandru Sava (1887), Pr. Teodor Goia (1890), Pr. Dumitru Mumteanu (1918), Pr. Alexandru Fodor, Pr. Vasile Herdea, Pr. Alexandru Fodor (1944), Pr. Mina Nicolăiasa, Pr. Alexandru Radulescu (1945-1970), Pr. Grapa Xenofont (1971), Pr. Tudorel Dumitru (1971-1975), Pr. Alexandru Buteanu (1976-1981), Pr. Nicolae Cojan (1981-1990), Pr. Ioan Pop (1990-1992), Pr. Eugen Giurgiu (1992-1993), Pr. Toadere Daniel (1994-2002), Pânzaru Mihai (2002-prezent).

3.Cimitirele

În localitatea Măguri există două cimitire. Cimitirul vechi este situat în preajma bisericii vechi iar cimitirul cel nou se află în apropierea bisericii celei noi. Ambele cimitire se află în administrarea Parohiei Ortodoxe Măguri.

4.Activităţi culturale şi filantropice în trecut

Înainte de anul 1918 în localitatea Măguri exista o școală confesională care era administrată și susținută de Parohia Ortodoxă Măguri iar preotul de la acea vreme activa și ca învățător în cadru școlii. În anul 1948 școala a intrat în administrarea statului și a fost extinsă pentru a găzdui și clase primare și gimnaziu.

5.Profilul actual al parohiei

În prezent, Parohia Ortodoxă Măguri cuprinde un număr de 950 de credincioși de naționalitate română și este păstorită din anul 2002 de către Preotul Mihai Pânzaru. În localitatea Măguri funcționează două școli și două grădinițe în cadrul cărora preotul paroh predă orele de religie și se ocupă de organizarea evenimentelor și a serbărilor cultural-religioase. În cadrul programelor catehetice și culturale organizate cu tinerii și copiii din parohie de către preotul paroh au fost organizate concerte de pricesne, ateliere de creație, serbări câmpenești și hramul bisericii. Activitatea filantropică este, de asemenea, una bogată, fiind demarate programe de asistență socială, distribuire de pachete cu alimente și îmbrăcăminte familiilor și persoanelor nevoiașe din parohie, precum și colecte în alimente și bani pentru centrele filantropice aflate sub patronajul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului șI Clujului.

Bibliografie

1.Simon András, Gáll Enikő, Tonk Sándor, Lászlo Tamás, Maxim Aurelian, Jancsik Péter, Coroiu Teodora, Atlasul localităților județului Cluj, Ed. Suncart. ISBN 973-864300-7, Cluj-Napoca, 2003.

2.Dan Ghinea, Enciclopedia geografică a României, Ed. Enciclopedică, ISBN 978-973-45-0396-4, Bucureşti, 2000.

3.Pr. Toadere Daniel, Măguri – Studiu monografic, teză de licență susținută la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

↓
error: ©2016-2024 copyright