Fundația Cultural Filantropică Protopop Aurel Munteanu

                  

 • Site-ul fundației : www.fundatia-prot-a-muntean.ro
 • FUNDAŢIA CULTURAL FILANTROPICĂ PROTOPOP AUREL MUNTEANU este persoana juridică romana, fără scop patrimonial, neguvernamentală cu profil cultural, religios şi filantropic care funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României, nr. 26 din 30 ian 2000.
 • Sediul fundaţiei este în Oraşul Huedin, Str Protopop Aurel Munteanu nr. 23, Jud. Cluj.
 • FUNDAŢIA CULTURAL FILANTROPICĂ PROTOPOP AUREL MUNTEANU a luat fiinţă în data de 23.07.2001 prin Sentinţa Civilă NR.737, a Judecătoriei Huedin şi a fost înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor la poz. 7 în data de 30.07.2001.
 • Fundaţia a fost înfiinţată în memoria primului protopop al Huedinului Pr. Aurel Muntean, născut în anul 1882, luna mai, ziua 2, în localitatea Merghindeal, Jud. Sibiu. Părintele Aurel a păstorit mai mulţi ani în parohia Sebeșul Mare (Valea Drăganului), după care a fost numit de Consistoriul Eparhial Cluj, protopop al Huedinului în anul 1923 .
 • După o activitate pastorală rodnică, în oraşul Huedin şi Zona Vestică a Munţilor Apuseni, în parohiile protopopiatului, a sfârşit tragic în ziua de 10 septembrie 1940, ucis mişeleşte de o bandă de criminali hortisti dezlănţuiţi în urma ocupării teritoriului de Nord Vest al Transilvaliei, conform Diktatului de la Viena din 23 august 1940.
 • Astfel prin munca pastorală de excepţie a preotului Aurel Muntean, dar mai ales prin moartea sa martirică, acest cleric ortodox se înscrie pe drept cuvânt, în galeria marilor eroi şi martiri ai neamului, care au apărat cu viaţa lor pământul străbun şi şi-au vărsat sângele pentru gloria României şi a poporului român drept credincios.
 • Scopul Fundaţiei este: realizarea de acţiuni culturale, religioase în vederea formării conştiinţei creştine a tinerei generaţii, răspândirea învăţăturii creştine şi a valorilor cultural tradiţionale în rândul tuturor categoriilor sociale, promovarea valorilor religios morale ale poporului nostru, realizarea de acţiuni umanitare şi filantropice, ocrotirea copiilor orfani, a persoanelor fără adăpost, ajutorarea familiilor sărace şi cu mulţi copii, ajutorarea bătrânilor , aflaţi la nevoie etc.
 • Prin acţiunile filantropice pe care le desfăşoară, Fundaţia nu ţine cont de naţionalitate, religie, vârsta, culoare, sex şi nu face nici o discriminare între cei care-i solicita sprijinul.

Cantina socială Protopop Dorel Pușcaș

 • Proiectul cel mai important din cadrul fundaţiei pe care-l derulam este funcţionarea unei cantine sociale care în prezent deserveşte 5 zile pe săptămână, în mod gratuit, o masă caldă, la amiază, unui număr de aproximativ 100 de beneficiari de pe raza oraşului Huedin şi din satele limitrofe.Proiectul Cantina Socială se înscrie în categoria proiectelor comunitare, menite să ofere servicii sociale de calitate în domeniul asistenţei sociale.
 • Motivaţia care a generat necesitatea acestui proiect este influenţată de numărul mare de persoane care nu îşi pot asigura necesarul zilnic de hrană.
 • Proiectul are un rol deosebit de important în comunitatea locală, deoarece în Oraşul Huedin nu există alte servicii similare.
 • Problema principală a grupului ţintă vizat prin proiect, o reprezintă dificultatea acestor persoane de a se integra social şi de a se întreţine. A fost identificată astfel, lipsa resurselor materiale. De aceea, intervenţia noastră se axează în asigurarea necesarului zilnic de hrană, până la ieşirea persoanelor asistate din situaţia critică. Factorii care îi determină pe beneficiari să ajungă în această situaţie sunt următorii: lipsa unui loc de muncă, sănătatea precară, lipsa aparţinătorilor, copii în întreţinere, lipsa unei locuinţe, lipsa de ajutor din partea familiei, capacitatea scăzută la adaptare, etc.
 • Datele statistice ne arată că la nivelul oraşului Huedin- Judeţul Cluj exista un număr de 150 familii marginalizate, iar în localităţile învecinate din Judeţul Sălaj, sunt zeci de persoane care trec printr-o stare de lipsuri materiale, care au nevoie de sprijin material. În această situaţie beneficiarii pot apela la serviciile proiectului, unde primesc servicii de calitate, până la ieşirea din situaţia critică.
 • Rezultate preconizate în urma acordării serviciilor sociale :
  1. persoanele înscrise vor avea asigurată hrana necesară zilnică;
  2. va creşte speranţa de viaţă a beneficiarilor cantinei sociale;
  3. se va îmbunătăţi starea de sănătate beneficiarilor;
  4. va scădea riscul îmbolnăvirii din cauza unei alimentaţii deficitare la persoanele asistate;
 • În final , preconizam: îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor.
 • Serviciile sociale furnizate de către Cantina Socială, din cadrul Fundaţiei Cultural Filantropica Protopop Aurel Munteanu, vin în sprijinul nevoilor identificate ale beneficiarilor: furnizarea unei mese calde, 5 zile pe săptămână.
 • Serviciile de asistenţă socială acordate :
 • -pregatirea unei mese calde (ciorba şi felul II) 5 zile pe săptămână,
  -servirea mesei,
  -distribuirea hranei.
 • Date despre persoanele asistate:
  – Persoanele asistate sunt rezidente în Localitatea Huedin, Judeţul Cluj şi în Localitatea Tetisu, Comună Fildu de Jos, Judeţul Sălaj.
 • Criteriile de selectare a persoanelor asistate pentru proiectul Cantina socială sunt:
  a. Venitul pe membru de familie (sub 300 lei / luna)
  b. Spaţiu locativ
  c. Numărul membrilor în familie
  d. Vârsta
  e. Aparţinători
  f. Persoane aflate în întreţinere
  g. Starea de sănătate
  h. Capacitatea/incapacitatea de muncă
 • Procedura prin care persoanele asistate îşi pot exprima nemulţumirile privind serviciile primite :
  – chestionarul
  – cutia poştală
  – discuţie verbală-coordonator proiect
 • Parteneri în proiect:
  Consiliul Local Huedin,
  Consiliul Judetean Cluj,
  SC Agrovest Cluj,
  Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului,
  Protopopiatul Ortodox Huedin,
  Asociatia Umanitara Hilf-Ro,
  Parohia Ortodoxa Huedin I,
  Parohia Ortodoxa Huedin II,
  Parohia Ortodoxa Huedin III,
  Parohia Ortodoxa Dangău,
  Mănăstirea Râsca Transilvană,
  SC Phoinixtrans World Spedition SRL,
  Clubul Copiilor din Huedin,
  SC Raginoasa Transimpex SRL –Huedin,
  SCM Munca- Huedin,
  Phonixtrans Comimpex SRL,
  SC Mecanica Huedin SA,
  SC Roloviscomexim SRL,
  Parohia Reformata Tetis – jud. Sălaj,
  persoane fizice şi juridice.
 • Natura parteneriatului: finanţare, sponsorizări, donaţii ( alimente, bonuri de masă, îmbrăcăminte, încălţăminte, mobilier de bucătărie, echipamente electrocasnice şi electronice, etc), colaborare in identificarea beneficiarilor.
 • Contact
  Date privind personalul unităţii de asistenţă socială (personal calificat/persoane asistate)
  – Coordonator proiect : 1 persoană/100 beneficiari –Pr. Protopop Dan Ionuț Lupuțan
  – Rsponsabil financiar: 1 persoană- ZIRBO MARIA
  – Asistent social: 1 persoană/100 beneficiari- OTOIU MARIA
  – Bucătar: 2 persoane/100 beneficiari
  – Responsabil curăţenie:1 persoană
  – Contract de voluntariat: 4 persoane ( coordonator proiect, asistent social, jurist şi infomatician)
 • Date privind coordonatorul unităţii de asistenţă socială:
  Numele: Lupuțan, prenumele: Dan Ionuț, profesia: preot, paroh la Parohia Ortodoxă Huedin III,
  Funcţia în fundaţie: preşedintele Fundaţiei Cultural Filantropica Protopop Aurel Munteanu
 • Patrimoniul unităţii de asistenţă socială :
  a) Construcţii: 350 mp
  -1 Sala de mese pentru 50 de beneficiari/ serie
  -Bucatarie
  -Spalator veselă
  -Boxa carne crudă
  -Boxa legume
  -Boxa ouă
  -Magazie alimente
  -Vestiar personal cu grup sanitar
  -2 grupuri sanitare pentru beneficiari
  b) Mijloace de transport : o autoutilitară VOLKSWAGEN-CADDY- frigorifică.
↓
error: ©2016-2024 copyright