Cociş Bogdan  0749 122 653

Parohia Ortodoxă Dealu Mare

1. Istoricul comunităţii parohiale

Parohia Ortodoxă Dealu Mare face parte integrantă din Protopopiatul Ortodox Huedin și cuprinde, alături de satul Dealu Mare, filiile Cristești și Lăpuștești.

Satul Dealu Mare (în maghiară Roskatelep) este atestat documentar din anul 1637 ca fiind o mică așezare de munte menționată în atestarea documentară a satului Râșca. Satul Dealu Mare este o așezare de munte, situată la peste 1000 de metri altitudine și aparține administrativ de comuna Râșca. Localitatea este situată în partea de vest a jud. Cluj, în partea stângă a râului Someșul Cald, la sud-vest de muntele Fărcaș. În anul 1933 localitatea se desprinde administrativ de comuna Bica Romană și are administrație proprie până în anul 1949 când trece în componența comunei Rîșca. Tot în anul 1933 când apar primele date statistice referitoare la comunitatea din Dealu Mare, sunt menționate 11 nașteri, o populație de aproximativ 200 de locuitori, urmănd ca numărul de locuitori să cresaca până în anul 1977, ajungând la 550 persoane, după care numarul locuitorilor scade, ajungând în prezent la un număr de 330 de locuitori. Tot în anul 1933 este inființată prima școală și este începută construcția bisericii ortodoxe.

Principala activitate economică a localnicilor a fost creșterea animalelor, la care se adaugă și prelucrarea lemnului, țesutul, cultivarea si prelucrarea plantelor pentru fibră, iar în anii de după 1989, predomină țesutul sacoșelor din fire sintetice (PP) și cultura cartofului sau a altor legume rădăcinoase iar in ultimii 2 ani au apărut serioase culturi de căpșuni, zmeură, afine și alte plante sau arbuști fructiferi specifici zonelor montane.

2.Istoricul bisericii parohiale

Biserica ortodoxă din satul Dealu Mare a fost construită între 1933 – 1937 și are hramul „Soborul Sfântului Ioan Botezătorul”. Din punct de vedere arhitectural, biserica a fost conceputî în formă de navă având dimensiunile de 15 m lungime și 6 m lățime. Localitatea fiind situată într-o zonă de munte cu păduri de conifere, materialul folosit pentru ridicarea lăcașului de cult a fost cu precădere lemnul. Biserica a fost împodobită în anul 1988 cu o pictură frumoasă în tehnica tempera, cu influențe bizantine dar și românești de către pictorul Tiberiu Mihon.

Şirul preoţilor care au păstorit de-a lungul vremii Parohia Ortodoxă Dealu Mare şi al căror nume s-a păstrat este următorul: Pr. Mina Niculăiasa, Pr. Ilie Hăljean, Pr. Aurel Șaitiș (1977-1989), Pr. Viorel Toader (1993-1999), Pr. Ioan Goia (1999-2001), Pr. Horea Șaitiș (2001-2002), Pr. Cristian Deac (2002-2010) și Pr. Bogdan Cociș (2011-prezent)

3.Cimitirele

În Parohia Ortodoxă Dealu Mare există două cimitire. Cimitirul vechi se întinde pe o suparfață de 450 mp și este situat în jurul bisericii iar cimitirul cel nou se întinde pe o suprafață de 4000 mp. Ambele cimitire se găsesc în administrarea Parohiei Ortodoxe Dealu Mare.

4.Activităţi culturale şi filantropice în trecut

După înființarea școlii din localitate parohia a întreprins mai multe activități în colaborare cu dascălii care au activat la școală fiind implicați copiii și tinerii din sat. De-a lungul vremii au fost organizate șezători, serbări câmpenești, hramul bisericii și programe de promovare a tradițiilor satului românesc.

5.Profilul actual al parohiei

În prezent, Prohia Ortodoxă Dealu Mare cuprinde un număr de 276 de credincioși și este păstorită de preotul Bogdan Cociș. În ultimii ani parohia a fost vizitată de 3 ori de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei care a binecuvântat lucrările de renovare efectuate la casa parohială. Prin grija părintelui paroh Bogdan Cociș au fost demarate activități filantropice în parohie concretizate în ajutoare materiale, alimentare și financiare care au fost împărțite familiilor și persoanelor cu o situație materială precară. De asemenea, în parohie se organizează anual colecte pentru centrele sociale ale Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Filia Cristești

1.Istoricul comunităţii parohiale

Filia Cristești aparține de Parohia Ortodoxă Dealu Mare și face parte din Protopopiatul Ortodox Huedin.

Localitatea Cristești este un cătun care aparține din punct de vedere administrativ-teritorial de comuna Râșca și este situat în partea de vest a județului Cluj, în partea stângă a râului Someșul Cald, în nordul masivului Gilău. Cătunul Cristești nu are o vechime îndelungată, așezarea fiind influențată de mișcările demografice din comună.

În anul 1927 ia ființă prima școală a localității pentru copiii localnicilor și a celor aflați în împrejurimi. Existența școlii a dus la o oarecare sporire a numărului localnicilor. Activitățile de bază pentru locuitorii cătunului Cristești sunt creșterea animalelor, prelucrarea lemnului, țesutul, cultivarea și prelucrarea plantelor pentru fibră și cultivarea cartofului și a morcovului, comuna Râșca fiind recunoscută pentru aceste culturi. În ultimii ani localnici se ocupă și cu confecționarea sacoșelor din fire sintetice și diferite tipuri de împletituri. Recent au fost înființate culturi de căpșuni, zmeură, afine și alte plante sau arbuști fructiferi specifici zonelor montane.

2.Istoricul Bisericii

Lăcașul de închinare din cătunul Cristești a fost ridicat între anii 1969-1971 și are hramul pogorârea Duhului Sfânt. Biserica a fost construită din piatră și a fost concepută în formă de navăv cu o lungime de 14 metri și o lățime de 8 metri, cu un turn-clopotniță. În ceea ce privește pictura, aceasta a fost realizată în tehnica a-secco fiind folosite culori tempera cu emulsie din gălbenuș de ou. Ansamblul pictural a fost restaurat în anul 2015.

În biserica din Cristești se păstrează câteva cărți vechi și de preț din punct de vedere istoric. Acestea sunt: Sfânta Scriptură (1688), Sfânta Evanghelie (1907), Apostol (1900), Octoihul Mare (1916), Mineiul lunii Ianuarie (1909).

Şirul preoţilor care au păstorit de-a lungul vremii Parohia Ortodoxă Dealu Mare, și totodată Filia Cristești, şi al căror nume s-a păstrat, este următorul: Pr. Mina Niculăiasa, Pr. Ilie Hăljean, Pr. Aurel Șaitiș (1977-1989), Pr. Viorel Toader (1993-1999), Pr. Ioan Goia (1999-2001), Pr. Horea Șaitiș (2001-2002), Pr. Cristian Deac (2002-2010) și Pr. Bogdan Cociș (2011-prezent).

3.Cimitirele

În localitatea Cristești se află un cimitir care se întinde pe o suprafață de 4000 de mp și se află în proprietatea și în administrarea parohiei.

4.Activități culturale și filantropice în trecut

Activitățile culturale din trecutul localității Cristești au fost strâns legate de activitatea școlară din localitate, fiind organizate ocazional serbări, șezători și tradiționalul joc.

5.Profilul actual

În prezent, Filia Cristești este parte componentă a Parohiei Ortodoxe Dealu Mare și este păstorită de părintele paroh Bogdan Cociș. Prin grija părintelui paroh au fost demarate activități filantropice concretizate în ajutoare materiale, alimentare și financiare care au fost împărțite familiilor și persoanelor cu o situație materială precară. De asemenea, se organizează anual colecte pentru centrele sociale ale Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Filia Lăpuștești

1.Istoricul comunităţii parohiale

Filia Lăpuștești aparține de Parohia Ortodoxă Dealu Mare și face parte din Protopopiatul Ortodox Huedin.

Localitatea Lăpuștești aparține din punct de vedere administrativ-teritorial de comuna Râșca și este situată în partea de vest a județului Cluj, în partea stângă a râului Someșul Cald, la sud-vest de muntele Fărcaș. În vechime, localitatea Lăpuștești era situată în luncile râului Someșul Cald iar între anii 1930-1931 s-a format actuala vatră a satului pe partea sudică a văii Someșului Cald pe culmile din apropierea masivului Fărcaș. În anul 1850, când apar primele date referitoare la comunitatea din Lăpuștești, se atestă prezența a 155 persoane în 36 locuințe, urmănd ca numarul lor să crească până în anul 1977, ajungând la 250 persoane, după care numarul locuitorilor scade ajungând azi la 39 persoane, cu varste cuprinse între 30 și 88 de ani în vatra satului, iar comunitatea din lunca Someșului Cald, nu depășește 10 persoane cu domiciliul stabil, la care se adaugă și proprietarii de cabane turistice, dar care nu locuiesc permanent. În anul 1925 este inființată prima școală iar în anul 1954 este începută construcția bisericii actuale, după ce prima biserică a satului, construită înainte de 1967 (dată inscrisă pe clopotul bisericii) a fost arsă de armatele ungare.

Principala activitate economică a fost creșterea animalelor, la care se adaugă si prelucrarea lemnului, țesutul, cultivarea si prelucrarea plantelor pentru fibră, iar în anii de după 1989, predomină țesutul sacoșelor din fire sintetice (PP) și cultura cartofului sau a altor legume rădăcinoase iar in ultimii 2 ani au apărut serioase culturi de căpșuni, zmeură, afine și alte plante sau arbuști fructiferi.

2.Istoricul Bisericii

Biserica din satul Lăpuștești a fost ridicată în anul 1954 și poartă hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir. Lăcașul a fost construit din lemn și a fost conceput în formă de navă, cu o lungime de 16 metri și o lățime de 7 metri. Biserica a fost împodobită cu pictură în anul 1999 de către pictorul Ioan Mureșan din Cluj-Napoca în tehnica a secco cu pigmenți tempera cu emulsie din gălbenuș de ou.

În biserica din Lăpuștești se păstrează două clopote cu o importantă însemnătate istorică prin vechimea lor, unul fiind datat din anul 1867 iar celălalt din anul 1869.

Şirul preoţilor care au păstorit de-a lungul vremii Parohia Ortodoxă Dealu Mare, și totodată Filia Lăpuștești, şi al căror nume s-a păstrat, este următorul: Pr. Mina Niculăiasa, Pr. Ilie Hăljean, Pr. Aurel Șaitiș (1977-1989), Pr. Viorel Toader (1993-1999), Pr. Ioan Goia (1999-2001), Pr. Horea Șaitiș (2001-2002), Pr. Cristian Deac (2002-2010) și Pr. Bogdan Cociș (2011-prezent).

3.Cimitirele

În localitatea Lăpuștești se găsește un cimitir întins pe o suprafață de 5000 mp situat în preajma bisericii. Cimitirul se află în proprietatea și în administrarea Parohie Ortdoxe Dealu Mare.

4.Activități culturale și filantropice în trecut

Activitățile culturale din trecutul localității Lăpuștești au fost strâns legate de activitatea școlară din localitate, fiind organizate ocazional serbări, șezători și tradiționalul joc.

5.Profilul actual al parohiei

În prezent, Filia Lăpuștești este formată dintr-un număr de 39 de credincioși și este parte componentă a Parohiei Ortodoxe Dealu Mare, fiind păstorită de părintele paroh Bogdan Cociș. Prin grija părintelui paroh au fost demarate activități filantropice concretizate în ajutoare materiale, alimentare și financiare care au fost împărțite familiilor și persoanelor cu o situație materială precară. De asemenea, se organizează anual colecte pentru centrele sociale ale Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Bibliografie

1.Simon András, Gáll Enikő, Tonk Sándor, Lászlo Tamás, Maxim Aurelian, Jancsik Péter, Coroiu Teodora, Atlasul localităților județului Cluj, Ed. Suncart. ISBN 973-864300-7, Cluj-Napoca, 2003.

2.Dan Ghinea, Enciclopedia geografică a României, Ed. Enciclopedică, ISBN 978-973-45-0396-4, Bucureşti, 2000.

3.Ioan Vâtca, Comuna Râșca – Studiu monografic, Ed. Accent, Cluj-Napoca, 2016.

↓
error: ©2016-2024 copyright