Pr. Joldeș Ovidiu Tel : 0744 894 989

PAROHIA ORTODOXĂ CIULENI

A. Istoricul comunităţii parohiale

Parohia Ortodoxă Română Ciuleni din Protopopiatul Ortodox Huedin este păstorită de preotul paroh Luga Ion din noiembrie 2004.

Satul Ciuleni este aşezat în zona geografică Transilvania, perimetrul munţilor Apuseni-bordura nord-estică a acestora în zona depresiunii Călăţele pe Valea cu acelaş nume (Valea Ciuleni). Satul se învecinează la est cu localitatea Călăţele la vest cu Dealul Mărgăului, la nord cu satul Ciuleni şi la sud cu localitatea Mărgău. Atât satul Ciuleni cît si celelalte localităţi din zonă sunt străjite de masivele muntoase „Vlădeasa” cu cota 1836 m, “Golumbăt” cu cota 1053 m şi muntele ”Chicera” cu cota 1195 m. Între localităţile Ciuleni şi Mărgău, între anii 1435-1838 (timp de 403 ani) a existat un sat denumit Varta (Warsca, Warcza, Varsza) care s-a contopit cu satul Ciuleni.

În zona munţilor ”Vlădeasa ” este o climă tipică de munte însă bordure nort- estică a acestora unde este ridicat şi satul Ciuleni clima este mai atenuată, mai blîndă.

La recensământul din 1760-1762 satul Ciuleni număra 107 familii, cu 535 persoane.

Alături de celelalte localităţi din zona respective Mărgău, Buteni, Bociu, Călăţele, Călata Scrind-Frăsinet, Răchiţele, Beliş şi localitatea Ciuleni a participat pe parcursul anilor la luptele duse de înaintaşi Horea, Cloşca şi Crişan, Avram Iancu şi la alte lupte duse de către populaţia din Transilvania împotriva dominaţiei austro-ungare.

B. Istoricul bisericii parohiale

Biserica cu bramul ”Adormirea Maicii Domnului” din satul Ciuleni, comuna Mărgău, jud. Cluj, protopopiatul Huedin, după spusele bătrânilor a mai existat pe locul numit Oarsa, de unde după asaltul din anul 1747 a fost strămutată în satul Ciuleni. Nu sunt documente de parohie nici nu se cunoaşte numele meşterului care a executat lucrarea. Biserica este monument istoric, construită din lemn cu temelie de piatră, în formă de navă, fiind restaurată în decursul anilor. În anul 1859 turnul care fusese construit separat a fost încorporat în biserică după cum se vede din lemnul care compune scheletul actual. În anul 1948 s-a consolidat turnul şi s-a înlocuit cu tablă zincată pe cheltuiala credincioşilor.

Pictura interioară este executată în stil roman, iar în momentul de faţă este deteriorată, deteriorare care datează dinainte de 1960. Numele pictorului nu se cunoaşte. În anul 1977 a fost topit şi refăcut clopotul cel mare al bisericii şi s-a împrejmuit cu gard curtea bisericii. În anul 2000 biserica a fost îmbrăcată în şindrilă la exterior. Biserica necesită restaurare de pictură şi acoperiş însă comunitatea fiind mică, încă nu s-au găsit fondurile necesare.

Există trei icoane vechi în Sfântul Altar ce datează din jurul anului 1800.

Dintre preoţii care au păstorit această parohie, amintim:1943-1945 – Pr. Alexe Ghe. Radulescu; 1946-1949 – Pr . Traian Gal; 1950-1952 – Pr. Vasile Părtiţă; 1961-1962 – Pr. Vasile Racolta; 1963 – Pr. Ioan Bălaş – pahoria Răchiţele; 1964-1972 – Pr. Vasile Părtiţă; 1973-1974 – Pr. Grigore Gheorghe- parohia Călăţele; 1975-1976 – Pr. Sovre Ioan; 1976-1994 – Pr. Ioan Deac; 1994-2004 – Pr. Gheorghe Brişan; 2004- prezent Pr. Ion Luga.

C. Cimitire

Parohia este proprietara unui cimitir cu suprafaţa de 8575 m pătrati.

D. Profilul actual al parohiei

La această data există în parohie 25 familii cu 62 persoane. Efectuăm activităţi pastoral-misionare şi catehetice, prin vizite la domiciliu şi întâlnire la biserică.

FILIA SCRIND –FRĂSINET

A. Istoricul comunităţii

Filia Scrind-Frăsinet aparţinătoare parohiei Ciuleni, din protopopiatul Huedin este păstorită de părintele Luga Ion din noiembrie 2004.

Satul Scrind- Frăsinet este aşezat în zona geografică Transilvană, perimetrul munţilor Apuseni bordura nord-estică a acestora. Este aşezat pe valea Răchiţele şi Valea Cetăţuii. Satul se învecinează la est cu dealurile din împrejurimi, la vest cu masivul Vlădeasa, la nord cu dealurile din împrejurimi urmate de comuna Mărgău, iar la sud cu satul Răchiţele.

Locuitorii din satul Scrind-Frăsinet se ocupă cu creşterea animalelor şi cu prelucrarea lemnului, unii dintre ei având gatere şi chiar maşini de rindelut şi prelucrat scândura.

B. Istoricul bisericii din Filia Scrind-Frăsinet

Biserica cu hramul ”Sfinţii Arhanghel Mihail şi Gavril” aparţinătoare parohiei Ciuleni a fost zidită în anul 1934. Biserica este construită în formă de navă pe temelie din piatră pereţii fiind din lemn, tencuiţi în interior şi îmbrăcaţi în lambriuri din lemn la exterior. Pictura a fost făcută în perioada anilor 1978-1981, fiind executată de pictorul Ion Răuţ din Turnu-Severin. Biserica a fost resfiinţită în anul 1982 de către P.S. Iustinian Chira pe atunci episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului.

C. Cimitirul este în proprietatea bisericii şi are suprafaţa de 850 m pătraţi.

D. Profilul actual al parohiei

În ceea ce priveşte situaţia acuală, la această data în filie există 52 familii cu 140 de suflete.

Bibliografie:

1, Coriolan Suciu, Dicționar istoric al localităților din Transilvania, 2 volume, Iași, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1967 – 1968.

2, Simon András, Gáll Enikő, Tonk Sándor, Lászlo Tamás, Maxim Aurelian, Jancsik Péter, Coroiu Teodora, Atlasul localităților județului Cluj, Editura Suncart. Cluj-Napoca, 2003. 

3, Dan Ghinea, Enciclopedia geografică a României, Editura Enciclopedică, București, 2000.

↓
error: ©2016-2024 copyright